Regulamin zakupów na stronie kasiagreszta.pl

Cześć,

Cieszę się że jesteś w moim sklepie. Zanim zrobisz zakupy, to proszę zapoznaj się z zasadami sklepu, które opisałam w tym Regulaminie.

Pamiętaj, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się że mną przez maila: kasia@kasiagreszta.pl

Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.kasiagreszta.pl (dalej: Sklep). Znajdziesz w nim informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

Spis treści

 1. Warunki ogólne
 2. Wymagania techniczne
 3. Zawarcie umowy i jej realizacja
 4. Ceny produktów i formy płatności
 5. Realizacja zamówienia i dostawy produktów
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
 7. Rękojmia
 8. Gwarancja
 9. Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie
 10. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy www.kasiagreszta.pl jest prowadzony przez:
GRESTO Katarzyna Greszta
Ul. Rawska 4, 53-118 Wrocław
NIP: 886 187 83 23, REGON: 020925700
(dalej: Sprzedawca)
W każdej chwili możesz skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kasia@kasiagreszta.pl

§1 Warunki ogólne

Właścicielem i prowadzącym Sklepu jest Sprzedawca.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest umożliwienie Ci złożenia zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy. Umowę zawierasz w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Informacje o Produktach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera, Sprzedawca będzie świadczył usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Ci wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach, nowych wpisach na blogu, usługach Sprzedawcy lub z zaproszeniem do udziału w ankiecie. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub w Serwisie. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

§2 Wymagania techniczne

Do skorzystania ze Sklepu potrzebujesz:

 • dostępu do Internetu;
 • aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • programu obsługującego pliki w formacie PDF, ePub, Mobi (jeżeli chcesz korzystać z innych formatów niż pdf oraz jeśli są one oferowane w Sklepie);
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
  Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji.
  Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
  Sprzedawca zapewnia poprawność działania Serwisu w bieżących wersjach przeglądarek: IE, Edge, Opera, Chrome, Safari, Mozilla. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
  Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
  Jesteś zobowiązany do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania że Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i jej realizacja

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
Do złożenia zamówienia potrzebny jest dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu.

Możesz kupić Produkt poprzez jego wybór z odpowiedniej podstrony Sklepu. Możesz dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). Aby kupić Produkt, po wyborze Produktu podejmuj kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

Musisz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie Produktu do koszyka poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”
 • wybór ilości zamawianego Produktu;
 • Twoje dane (zgodnie z formularzem: imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy, adresu czyli kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, numeru telefonu,
  adres e-mail)
 • wybór formy dostawy w przypadku produktów fizycznych;
 • wybór metody płatności;
 • akceptację Regulaminu;
 • przejście do kasy i złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – to jest traktowane jako Twoje oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Masz możliwość wpisania kodu rabatowego (jeśli taki posiadasz) w polu o nazwie „Kod kuponu”. Po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Możesz też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. na etapie składania zamówienia.

Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy, który podałaś w formularzu Zamówienia.

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§4 Ceny produktów i formy płatności

Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba, że inaczej wskazano w opisie danej promocji czy Produktu.

Możesz wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy; po dokonaniu zakupu należy wpłacić odpowiednią kwotę na podane konto;
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – w przypadku przelewu w polu „Tytułem” podaj przynajmniej numer Zamówienia;
 • kartą płatniczą – autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku wskazanego w możliwych opcjach;
 • za pomocą PayPal – zostaniesz przeniesiona na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis.

Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku płatności elektronicznych Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Realizacja zamówienia przy płatnościach kartą debetową albo kredytową odbywa się po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że nie byłaś w stanie spełnić świadczenia z nie Twojej winy i poinformowałaś o tym Sprzedawcę.

§5 Realizacja zamówienia i dostawy produktów

Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym poinformuje Cię w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia wyrażasz zgodę na otrzymanie e-faktury VAT. Wyślemy ją drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli potrzebujesz wystawienia faktury VAT EU, skontaktuj się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury.

Produkty fizyczne

Realizacja zamówienia na produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę produktów na podany przez Ciebie adres. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu w Sklepie.

Masz do wyboru następujące formy dostawy:

 • Paczkomaty
 • Przesyłka kurierska DPD

Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Możesz się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.
Ceny Produktów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu.
Zamówienie zostanie zrealizowane na adres wysyłki wskazany w Formularzu Zamówienia.

Produkty elektroniczne

Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi do 3 dni roboczych od momentu zapłaty i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Otrzymasz adresy url (hiperłącza, czyli odnośniki, które pozwolą Ci przenieść się na określoną witrynę poprzez kliknięcie w hiperłącze) prowadzące do dysku, na którym znajdują się zakupione Produkty i z których możesz korzystać po opłaceniu Zamówienia. Informacje te zostaną przesłane na adres e-mail podany w Zamówieniu.

Zabronione jest udostępnianie otrzymanych materiałów oraz hiperłączy do materiałów elektronicznych osobom trzecim.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i pozbawić Cię prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy:

 • korzystasz ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • kopiujesz Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępniasz je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy,
 • podajesz Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też naruszasz lub próbujesz naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

Możesz rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Poinformuj Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Poprzez złożenie zmówienia wyrażasz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Sprzedawcę Twoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć na formularzu dostępnym tutaj http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 lub napisać samodzielnie.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Twój e-mail (podany przy zamówieniu albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Masz obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy.
Towary fizyczne odsyłasz na własny koszt.
Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, aby stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Ci dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostawy towaru, a jeżeli wybrałeś sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, nie zwróci Ci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inną metodę płatności. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą debetową albo kredytową, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty.
Sprzedawca może wstrzymać się że zwrotem zapłaty do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić że względu na ochronę zdrowia lub że względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, że względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§7 Rękojmia

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane że stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Możesz:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany towaru lub usunięcia wady.
  Nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.
  Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedawca.
  W przypadku oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany towaru na wolny od wad, żądania usunięcia wady (opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego) Sprzedawca ustosunkuje się do Twojego oświadczenia w terminie czternastu dni. Do każdego innego oświadczenia, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni, Sprzedawca ustosunkuje się w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego). W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał Twoje oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.
  Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi wyślij na adres e-mail: kasia@kasiagreszta.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.

§8 Gwarancja

Sprzedawca udziela Ci 30-dniowej gwarancji satysfakcji na zakupione w Sklepie Produkty.
W przypadku, gdy zdecydujesz się zwrócić Produkt objęty gwarancją, Sprzedawca zwraca Ci wpłaconą kwotę.

§9 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

Wszelkie treści, materiały elektroniczne i produkty fizyczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory lub mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

Akceptując niniejszy Regulamin uznajesz, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

Wyrażasz zgodę na umieszczenie logotypu Twojej firmy w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.
Sprzedawca udziela Ci licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/Produktu. Jesteś upoważniony do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
Licencja, o której mowa w ust. 5 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie zostało to wskazane jest udzielana na termin 365 dni. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie za Produkt.
Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
Zobowiązujesz się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
Sprzedawca informuje, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, jesteś zobowiązana uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§10 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia Twoich praw i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności zapisów regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie i zgodnie z nim Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia Cię jednak ochrony zapewnianej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Twojego miejsca zamieszkania.
O zmianach regulaminu Sprzedawca powiadomi Cię przez wiadomość wyświetloną w Serwisie lub w inny, właściwy sposób.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje Cię regulamin zaakceptowany przez Ciebie przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uznasz go za mniej korzystny od aktualnego i poinformujesz Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli wyrazisz taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Możesz również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2021.